למה צריך תוכנית עסקית למסעדה ולבית קפה?

בית קפה או מסעדה הינו עסק לכל דבר. לכאורה, זה נשמע דבר מובן מאליו אבל שלב הכרחי, שלצערי, רבים מדלגים עליו. תוכניות עסקיות של בתי קפה נכתבות לרוב בכדי לצאת לידי חובה, כמה חודשים לפני פתיחת בית העסק, כאשר הבנק/ים מהם ביקשו את ההלוואה דורש/ים תוכנית עסקית למסעדה שלך. לאחר מכן, שוכחים אותה בכספת ולא מעדכנים אותה יותר. חוסר בתוכנית עסקית או תכנית לא מעודכנת עלול להכניס את בית הקפה שלך לסחרור מסוכן.

תפקידה העיקרי של התוכנית העסקית היא "לשים את הדברים על השולחן" ולתת תמונת מצב אמיתית, וכמה שיותר מעודכנת, מול בעל בית העסק והמשקיעים שלו (כולל מוסדות פיננסים) כלומר לבחון את הכדאיות הכלכלית והעסקית של בית הקפה שלך אל מול המציאות המשתנה.

תוצר חשוב מאוד של תוכנית עסקית היא קביעת דרך פעולה חדשה או אפילו במקרים מסויימים לשינוי כזה או אחר בקונספט של בית הקפה. זמן התגובה הינו גורם קריטי אשר יכול להביא לך יתרון אל מול המתחרים הישירים והעקיפים שלך.

המציאות משתנה לכן על התוכנית העסקית להשתנות בהתאם. יש לבחון תוכנית עסקית מדי חודש בשנה הראשונה לפעילות המסעדה או בית הקפה. לאחר מכאן יש לבחון אותה מידי רבעון לפחות או כאשר יש התפתחות דרמטית בסביבת בית העסק (פתיחה/סגירה של מתחרה, אירוע בטחוני, אירוע פיננסי משמעותי וכל דבר אחר לשיקול דעתך).

אחרי שהבהרנו את החשיבות של התוכנית העסקית ורמת הגמישות הנדרשת, בואו נכיר את מבנה השלד שלה. בשלב הבא נרכיב שרירים גידים ועור לשלד הזה המותאם ספציפית לכל בית קפה, מסעדה או דוכן.

מבנה כללי של תוכנית עסקית למסעדה או בית קפה.

1. תמצית מנהלים.

2-5 מילולי.

6-9 פיננסי.

10 מדדים כלכליים

מבנה תוכנית עסקית

1. תמצית מנהלים – עד עמוד אחד של עיקרי הדברים. כולל

הצגה אישית של פרטי המציג (במקרה שבוא אתה מציג מול

משקיעים).

2. תיאור העסק – תחום פעילות, בעלים, מצב פיננסי של העסק

(רק בעסק קיים) ומערך תפעולי (כ"א).

3. המוצר/שירות כמענה לצורך, תיאור טכני (שרטוט של המקום,

אם קיים כנספח), תמחיר (של המנות כולל פירוט מלא של

המצרכים הנדרשים להכנת המנות המובילות של העסק),

השוואה למתחרים.

4. השוק ותוכנית השיווק – שוק היעד, פוטנציאל של הלקוחות

היכולים להיכנס למקום, מתחרים לפי טבלה מצ"ב,

הלקוח, מטרות יעדים – מפת יעדים בדרך ליציבות פיננסית,

תוכנית שיווק התפיסה הרחבה של הלקוח מה הוא רואה ומרגיש

מהחזית דרך המסעדה עצמה, התמודדות עם משברי מנות לא

טובות, מדיניות מחירים, תוכנית מכירות, תקציב פרסום –

אינטרנט, עיתונים שלטים וכיו"ב.

שםותקגודל העסקמחיריםרמת שירותמאפיינים מיוחדים
חודשים(מס' כיסאות)נמוך/גבוהה/בינונינמוך/גבוהה/בינוני

5. תפעול ומשאבי אנוש – מבנה ארגוני מדויק הכולל בעלי

תפקידים שעות עבודה ותמחור עובדים. נהלי כניסה לעובד

חדש, כ"א, מערך יצור ו/או שירות, תגמול עובדים, הכשרה

והדרכה.

6. נתונים – השקעות, הוצאות חד פעמיות, הוצאות קבועות, הוצאות

משתנות, הכנסות – רווח גולמי.

7. דו"ח רווח והפסד – הכנסות, עלות המכירות, רווח גולמי, שכר

עבודה, כלליות, שיווק, רווח תפעולי, הוצאות מימון, רווח לפני מס.

– עונה לי על השאלה אם העסק מרוויח או לא מרוויח.

8. תחזית תזרים מזומנים – תקבולים במזומן, תשלומים

לספקים, תשלומי שכר עבודה, השקעות, קבלת הלוואות, החזר

הלוואות, תשלומי מס, תקבולי אשראי, נטו מזומנים. עונה לי על

השאלה אם יש לי כסף להריץ את העסק מחר בבוקר.

9. את התחזית עושים לשלוש עד חמש שנים, שנה ראשונה

בחודשים שנה שנייה והלאה באופן שנתי.

10. הניתוח הכלכלי – נקודת איזון, בקשת אשראי, בקשת הלוואה,

הצעה למשקיע.

צור קשר עכשיו במייל Shahar_ke@yahoo.com או ישירות

לנייד 050-5566632 וקבל ניתוח ראשוני לצעדים פשוטים להתיעלות והגעה למצויינות אצלך בעסק.